Giltig från: 30 januari 2018

Integritetsåtaganden

Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna till hur vi arbetar. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi samlar in, använder och delar den information vi tar emot om våra kunder och konsumenter och förklarar också vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Vår målsättning är att förklara detta så tydligt och enkelt som möjligt, men om du har frågor får du gärna kontakta oss och be om hjälp. (Se avsnittet Kontakta oss nedan.)

Detta gör vi

Vi arbetar med två huvudsakliga produkter: (1) Quantcast Measure och (2) Quantcast Advertise. Quantcast Measure är gratis och hjälper webbplatsägare att lära sig mer om vad som kännetecknar de människor som besöker deras webbplatser och om deras demografiska information. (Här har du ett exempel.) Quantcast Advertise används av företag för att leverera relevanta onlineannonser till enskilda kunder. Företag som vill annonsera på nätet kan använda Advertise-produkten för att visa annonserna för besökare som med störst sannolikhet tycker att de är intressanta. Till konsumenter tillhandahåller vi annonser som är mest användbara och relevanta utifrån deras intressen. Och på webbplatser går det att dra nytta av Advertise-produkten för att öka annonsintäkterna – en förutsättning för det kostnadsfria internet som vi alla använder varje dag. Kort sagt kan man säga att vi försöker göra onlineannonsering så effektiv och positiv som möjligt för alla. Och för att åstadkomma allt detta samlar vi in och analyserar anonym information om enskilda konsumenters intressen.

Integritetspolicyns omfattning

Integritetspolicyn omfattar all information som vi samlar in och tar emot via internet och mobila nät med hjälp av Quantcast Measure och Advertise, samt information som vi samlar in om eller tar emot av besökare på vår webbplats: www.quantcast.com (”webbplatsen”) och från registrerade användare av Measure- och Advertise-produkterna. Vi kan då och då komma att göra ändringar i policyn, så vi ber dig att läsa igenom den med jämna mellanrum.

Användbara begrepp

Vi använder vissa ord och begrepp i integritetspolicyn som är unika för vår verksamhet eller onlineannonseringsbranschen. Här följer vissa centrala ord och begrepp som du behöver känna till för att enklare kunna sätta dig in i integritetspolicyn.

Cookies

En cookie är en liten fil med en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Cookies används vanligtvis för att spara användarinställningar eller ID-uppgifter. Vissa cookies överförs av den webbplats du besöker och andra av webbplatsens tjänstepartner. Med hjälp av cookies kan webbläsaren kännas igen av webbplatsen och tjänsterna. Och webbplatsen eller tjänsten som placerar en viss cookie på din dator har tillåtelse att läsa dess innehåll varje gång den kommunicerar med din webbläsare.

Viktigt meddelande om cookies: Om du besöker en webbplats med Quantcast-cookies och har ställt in webbläsaren att tillåta cookies utgår vi ifrån att du har godkänt att vi sparar och läser cookies från din webbläsare. Du behöver inte godkänna användningen av cookies, men om du inte tillåter cookies är det inte säker att du kan använda alla delar av Quantcast.com eller alla funktioner i våra tjänster. Det finns också vissa webbplatser som använder tidigare versioner av vår kod med Flash-cookies. Vi använder inte längre den här typen av cookies. Om du vill radera Flash-cookies öppnar du inställningsverktyget för Flash Player (kan hämtas via Adobes webbplats) eller klickar här.

Taggar

Quantcasts taggar är minimala bilder som våra partner lägger upp på sina webbsidor och kodrader som ingår i deras appar. (I apparna kallas koden för SDK.) När en användare visar en webbplats eller använder en app med en av våra taggar underrättas våra servrar och vi kan samla in information från webbplatsen eller den mobila enheten.

Loggdata

Som loggdata räknas (1) information som skickas till oss från webbläsare som stöter på våra taggar, till exempel information om webbläsartyp, surftid, tidpunkt för besöket, skärmupplösning, IP-adress, hänvisande webbadress, aktuell webbadress och söksträngar, och (2) information som tas emot från Quantcast-SDK:er som är inbäddade i mobilappar, vilket kan omfatta ovanstående men även enhets-ID, platsinformation, applikationsdata och användningsinformation, samt unika applikations- och installations-ID:n.

Personligt identifierbar information (”PII”)

Personligt identifierbar information (PII) är information om dig som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. PII kan t.ex. vara namn, användarnamn, telefonnummer, e-postadress och bostadsadress.

Icke personligt identifierbar information (”icke-PII”)

Icke-PII är information om personer som, i vissa fall, kan användas för att identifiera en enhet eller webbläsare, men som inte identifierar en enskild person. Vi betraktar till exempel följande som icke-PII: postnummer, ungefärlig plats (t.ex. region, stad, postnummer), webbläsartyp, cookie-ID, enhets-ID, IP-adress, webbplatser som du har besökt och annonser som du har visat eller klickat på. Vi betraktar också insamlade, avidentifierade och/eller anonymiserade data som icke-PII. Definitionen av PII och icke-PII skiljer sig åt i olika jurisdiktioner. I vissa jurisdiktioner betraktas IP-adresser som PII. När Quantcast lagrar IP-adresser sker det i trunkerad eller krypterad form.

Quantcasts partner (”partner”)

Detta är de webbplatsoperatörer och mobilapputvecklare som låter oss samla in information via taggar om besökarna på deras webbplatser (och användarna av deras appar) med hjälp av antingen Quantcast Measure eller Quantcast Advertise.

Quantcasts tjänster (”tjänster”)

Detta kan allmänt beskrivas som hela den uppsättning tjänster vi tillhandahåller via Measure- och Advertise-produkterna, bland annat insamling av konsumentinformation, analys av den informationen, leveransen av informationen till eller åt Quantcasts partner samt valet och placeringen av optimala annonser utifrån den informationen.

Insamling och användning av information

När du besöker en plats eller app som drivs av en Quantcast-partner, låter partnern oss samla in loggdata (definierat ovan); vi tar även emot icke-PII direkt från våra partner. Vi kopplar denna information till en unik slumpmässig identifiering (ditt cookie-ID), inte med ditt namn, e-post, adress eller telefonnummer. Vi använder denna information för att hjälpa till att förbättra dina mätprodukters precision (diskuteras ovan) och för att fastställa vilka annonser som är intressanta för dig. Om du till exempel nyligen sökte efter en flygbiljett till San Francisco, kan vi förutsäga att du är intresserad av att köpa en fin varm tröja, och sedan visa dig en annons från en av våra klienter som säljer tröjor. (Tekniskt sett, för att vara noggrannare, förutsäger vi att din identifiering kan tillhöra en person som är intresserad av tröjor, eftersom vi inte vet vem du är.)

Information som samlas in från Quantcasts webbplats

När du besöker Quantcast.com som besökare eller registrerad användare registreras och insamlas de loggdata som skickas från din webbläsare automatiskt. Vi använder sedan loggdata för att bevaka, analysera, administrera och förbättra Quantcasts webbplats och våra tjänster. Vi kräver att Quantcasts partner uppger viss PII när de registrerar sig för att använda Measure- och Advertise-produkterna, t.ex. fullständigt namn, e-postadress till kontaktperson, adress och telefonnummer. Vi använder sådan PII till att tillhandahålla tjänsterna, administrera konton och hantera eventuella frågor och problem som du har.

Om du kontaktar oss per e-post kan vi välja att spara dina kontaktuppgifter och korrespondensen. Om du lämnar ut kontaktuppgifter till oss kan vi komma att använda informationen för att kontakta dig med nyhetsbrev, reklam och marknadsföring från Quantcast. Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot sådan information från oss följer du bara anvisningarna för avanmälan som ingår i all kommunikation från oss.

Information som samlas in via våra tjänster

När du besöker en webbplats eller app som drivs av en av Quantcasts partner ger partnern oss tillåtelse att samla in loggdata (enligt definitionen ovan). De loggdata som vi lagrar är inte PII. För oss är du bara en anonym, unik identifierare och vi kopplar samman information om dina webbplatsbesök och din appanvändning med denna identifierare, inte med ditt namn eller din e-postadress eller annan PII. Vi använder informationen för att öka precisionen i Quantcast Measure (som beskrivs ovan) och ta reda på vilka annonser som kan intressera dig. Om du t.ex. nyligen sökte efter flygbiljetter norröver kan vi förutspå att du kan vara intresserad av att köpa en varm och skön tröja och sedan visa dig en annons från en av våra annonseringskunder som säljer tröjor. (Närmare bestämt skulle vi, rent tekniskt, förutse att din identifierare kan tillhöra en person som är intresserad av tröjor, för vi vet ju inte vem du är.)

Dela och sprida information

Personligt identifierbar information (”PII”)

Vi delar eller sprider inte din PII till tredje part, med undantag för då du har begärt det eller i sådana situationer som diskuteras nedan i avsnittet om information som delas med våra tjänsteleverantörer.

Icke personligt identifierbar information (”icke-PII”)

Vi kan välja att dela icke-PII med tredje part, till exempel vissa loggdata. Detta görs som ett led i att tillhandahålla och förbättra Measure- och Advertise-produkterna. Till exempel kan vi välja att sprida sådana data till företag som jobbar med att leverera annonser och göra dem mer synliga. På liknande sätt kan vi sprida sådana data i syfte att tillhandahålla eller underlätta mätning av webbplatsers målgrupper, genomföra analyser av trafik och demografisk information samt göra det möjligt för webbplatser att ta fram målgruppssegment till sina annonsörer som passar till deras produkter eller tjänster.

Information som delas med våra tjänsteleverantörer

Vi kan välja att anlita tredjepartsföretag eller bolag som är associerade med Quantcast till att administrera och förbättra Measure- och Advertise-produkterna. Till exempel kan sådana företagen hjälpa oss med värdtjänster, databearbetning, databasbehandling och administration. Tredjepartsföretag och associerade företag kan ges tillgång till din PII (om du har skickat in sådan information till Quantcast) och loggdata, men bara för att utföra arbetsuppgifter på uppdrag av oss. De förbinder sig då att inte sprida uppgifterna vidare eller använda dem i annat syfte.

Vi tar också emot demografisk information och intresserapporter om Quantcasts webbplats från en av våra tjänsteleverantörer, Google Analytics. Denna information används uteslutande för att stilla vår egen nyfikenhet om kvaliteten på och typen av demografisk information och intresserapportering som Google tillhandahåller. Om du vill kan du avanmäla dig från Google Analytics via Googles annonsinställningar.

Information som sprids för att skydda oss och andra

Vi har som princip att skydda dig från integritetskränkningar till följd av att lagar och regelverk missbrukas. Men vi förbehåller oss rätten att lämna ut uppgifter om dig till myndigheter och rättsväsende eller privata instanser om vi, efter eget gottfinnande, anser att det är nödvändigt (i) enligt gällande lagar och regelverk, för att tillmötesgå domstolsföreläggande eller beslut av åklagare, (ii) för att skydda och värna om rättigheter eller egendom som tillhör oss, tredje part eller allmänheten, samt (iii) för att förhindra eller stoppa verksamhet som vi anser vara olaglig eller oetisk.

Information som sprids i händelse av försäljning

Quantcast kan komma att sälja, överlåta eller på annat sätt sprida vissa delar av sina tillgångar, inklusive din PII och dina loggdata, i samband med sammanslagningar, förvärv, omorganisationer eller försäljning av tillgångar i samband med en konkurs. Vi kan också komma att göra viss PII eller vissa loggdata tillgängliga för potentiella investerare eller köpare (och deras rådgivare) inför genomförandet av en sådan affär.

Samkörning av data

Vi samkör inte loggdata med PII som vi har samlat in om dig och försöker inte heller avslöja din identitet på något annat sätt. Vi tillämpar rimliga metoder inom vår organisation och använder tekniska säkerhetslösningar för att skydda dina loggdata och förhindra att de samkörs med din PII.

Associationer mellan plattformar

Vi tillhandahåller en plattformsoberoende rapporteringstjänst till våra partner för att samla in information om såväl webbplatser som mobilappar. För att åstadkomma detta använder vi hashade (dvs. kodade) identifierare hämtade från användarinloggningar som skapar en enhetlig bild av din användning av båda mobila och datorbaserade plattformar. På så sätt går det att ta fram användbara rapporter i Measure-produkten som täcker in flera plattformar från en och samma partner. Ibland tar vi också hjälp av loggdata för att göra associationer mellan plattformar.

Datalagringspolicy

Vi lagrar loggdata i 13 månader för att täcka in alla säsongsvariationer. Därefter raderas de permanent. Detta är den längsta tidperiod vi lagrar de loggdata som samlas in via Measure- och Advertise-produkterna.

Avanmälan

Om du inte vill ta emot intressebaserat innehåll och annonser som aktiveras av Quantcast kan du avanmäla dig genom att klicka på Quantcasts avanmälningslänk här. Vi är även medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och medverkar i Digital Advertising Alliances (DAA) program för självreglering. Båda dessa program har en avanmälningsfunktion där konsumenter kan välja att de inte vill ta emot riktad marknadsföring från företag i NAI eller DAA. Klicka på länkarna för avanmälan hos NAI respektive avanmälan hos DAA. Om du befinner dig inom EU kan du i stället använda avanmälningsfunktionen hos EDAA. När du har avanmält dig placerar vi en cookie i din webbläsare för att kunna se att du har avanmält dig. Därefter får du inte längre intressebaserat innehåll eller annonser som aktiverats av Quantcast och vi registrerar inte ditt beteendemönster när du besöker webbplatser eller använder andra medier online. Eftersom avanmälan är cookiebaserad måste du konfigurera webbläsaren så att cookies från tredje part är tillåtna. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du avanmäla dig för var och en. Om du raderar cookien måste du avanmäla dig på nytt.

Begära ut, ändra eller radera dina uppgifter

Du har rätt att ta del av den personligt identifierbara information som Quantcast har om dig. Du behöver bara kontakta oss på den e-postadress som anges i avsnittet Kontakta oss i integritetspolicyn. Vi förbehåller oss rätten (i den mån lagen så tillåter) att avvisa en begäran om vi bedömer att den är orimlig eller kan utgöra ett hot mot andra användares integritet. Om du är registrerad användare har du rätt att granska, uppdatera, ändra och radera PII i din användarprofil genom att logga in på ditt konto. Du kan inte göra ändringar i eller radera loggdata. Om du vill ta bort ditt konto måste du kontakta oss. Vi kan behöva arkivera en kopia av dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning eller så länge som krävs för att utföra det arbete som ursprungligen var anledningen till att informationen samlades in eller medan informationen lagenligt vidarebehandlas.

Dataskydd

Vi har infört administrativa rutiner samt fysiska och tekniska lösningar för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst. Exempel på sådana rutiner och lösningar kan vara kryptering av information som du har lämnat och användning av säkerhetsteknik för informationslagring som blockerar åtkomst från platser utanför vårt nätverk. Tänk dock på att det inte finns någon metod för att lagra information eller överföra information via internet som är fullständigt säker. Det kan även förekomma att våra partner eller andra skickar information till oss i okrypterad form.

Informationsöverföring mellan länder

Dina loggdata och PII kan komma att överföras till, eller lagras på, datorer som är placerade utanför ditt lands gränser och på en plats där integritetslagstiftningen inte är lika omfattande som inom din egen jurisdiktion. Om du inte bor i USA och väljer att lämna ut information till Quantcast ska du vara medveten om att vi överför personligt identifierbar information till USA och bearbetar den där. Genom att godkänna den här integritetspolicyn och sedan skicka in sådan information till oss godkänner du också sådana överföringar.

Vår policy beträffande barn

Quantcast samlar inte medvetet in personligt identifierbar information om barn under tretton år. Om en förälder eller vårdnadshavare upptäcker att dess barn har skickat in PII till oss utan målsmans tillåtelse ber vi att denne kontaktar oss. Om vi underrättas om att ett barn under tretton år har försett oss med PII kommer vi att radera all sådan information som vi har lagrat.

Hälsoinformation

Quantcast samlar inte medvetet in eller använder någon form av känslig information kopplad till användares hälsa, till exempel information om tidigare eller nuvarande sjukdomar eller medicinering. Vi hjälper dock vissa annonseringskunder med att ta fram annonser som rör produkter inom hälsa, sjukvård och välbefinnande. Vi erbjuder även följande standardsegment kopplade till hälsa och välbefinnande: kosmetika, blöjor, hårvård och munsköljmedel.

Övriga webbplatser och appar

Vi kräver att Quantcasts partner skriver under ett avtal om att se till att deras webbplatser och appar som innehåller taggar från Quantcast också omfattas av lämpliga integritetspolicyer och på annat sätt skyddar sina besökares integritet. Det faktum att vi länkar till en viss webbplats eller app eller tar emot data från en webbplats eller app ska dock inte tolkas som att vi rekommenderar webbplatsen eller appen och inte heller dess rutiner för integritetsskydd. Sådana andra webbplatser har sina egna användarvillkor och integritetspolicyer och vi uppmuntrar dig att läsa igenom sådana villkor och policyer när du besöker webbplatsen.

Quantcasts datakontroll

Webbplatsen Quantcast.com och dess tjänster görs tillgängliga och tillhandahålls till personer bosatta i USA av Quantcast Corporation med säte på 795 Folsom Street, San Francisco, CA 94107, USA. Information eller data om personer inom USA som tillhandahålls till eller samlas in via webbplatsen Quantcast.com eller dess tjänster kontrolleras av Quantcast Corporation.

Webbplatsen Quantcast.com och dess tjänster görs tillgängliga för personer bosatta utanför USA av Quantcast International Limited med säte på Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Ireland. Information och data beträffande personer bosatta utanför USA som tillhandahålls till eller samlas in av webbplatsen Quantcast.com eller dess tjänster kontrolleras av Quantcast International Limited.

Våra medlemskap och samarbetsorgan

Quantcast är en aktiv medlem av branschorganisationer som utformar policyer kring online konsumenternass integritet i förhållande till internetbaserad reklam, inklusive Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) och European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Quantcast uppfyller kraven NAI:s uppförandekod, DAA:s principer för självreglering och EDAA:s principer för självreglering. Vi tror att dessa uppförandekoder och principer stärker skyddet för konsumenternas integritet.

Se avsnittet om avanmälan i den här integritetspolicyn för mer information om avanmälan via NAI, DAA och EDAA.

Ändringar i integritetspolicyn

All information som vi samlar in behandlas i enlighet med den integritetspolicy som gäller vid tidpunkten för insamlingen. Vi kan emellertid då och då göra ändringar i integritetspolicyn. Om vi gör betydande förändringar i integritetspolicyn underrättar vi dig om sådana ändringar genom att publicera dem väl synliga på vår webbplats eller genom att skicka ett meddelande till dig via e-post eller på annat sätt och vi anger även när sådana ändringar träder i kraft.

Kontakta oss

Om du har frågor som rör integritetspolicyn vill vi gärna att du hör av dig.

Om du är bosatt i USA, kontakta:

Quantcast Corp.
795 Folsom Street
San Francisco, CA 94107, USA
Attn: Legal Department
E-post: privacy@quantcast.com

Om du är bosatt utanför USA, kontakta:

Quantcast International Limited
Beaux Lane House
Lower Mercer Street, 1st Floor
Dublin 2, Ireland
E-post: privacy.qil@quantcast.com

Om du har kontaktat oss angående en fråga som rör integritet eller dataanvändning och känner att vi inte har svarat på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör av reglering av tvister (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

Vill du lära dig mer om hur vi kan hjälpa din webbplats eller ditt varumärke att växa?